بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس

oct) – PPOCT) سر عصب بینایی

 از OCT برای تشخیص و پیشرفت بیماری آب سیاه نیز به صورت گسترده استفاده میشود. نظر به اینکه در آب سیاه، به علت افزایش فشار چشم، لایه عصبی شبکیه و نیز عصب چشم دچار آسیب و خوردگی میشوند ، oct وجود آسیب و نیز میزان آن را مشخص میکند و ابزاری ارزشمند برای تشخیص زود هنگام، بررسی شدت و سیر بیماری محسوب میشود

 

 

در این روش عکسبرداری میتوان عصب بینایی را بطور دقیق در ناحیه سر عصب بینایی که عصب بینایی از چشم خارج میشود، ضخامت فیبرهای عصبی را بررسی کرد و آسیب ایجاد شده در آن را مشاهده کرد. 

همچنین در معاینات بعدی افزایش آسیب و یا کنترل آن را با اطلاعاتی که از طریق عکسبرداری به پزشک داده میشود را متوجه شد .

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از عکسبرداری oct) – PPOCT) سر عصب بینایی در کلینیک دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: