به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر رضا رخشان خوش آمدید

oct) – PPOCT) سر عصب بینایی

 از OCT برای تشخیص و پیشرفت بیماری آب سیاه نیز به صورت گسترده استفاده میشود. نظر به اینکه در آب سیاه، به علت افزایش فشار چشم، لایه عصبی شبکیه و نیز عصب چشم دچار آسیب و خوردگی میشوند ، oct وجود آسیب و نیز میزان آن را مشخص میکند و ابزاری ارزشمند برای تشخیص زود هنگام، بررسی شدت و سیر بیماری محسوب میشود

در این روش عکسبرداری میتوان عصب بینایی را بطور دقیق در ناحیه سر عصب بینایی که عصب بینایی از چشم خارج میشود، ضخامت فیبرهای عصبی را بررسی کرد و آسیب ایجاد شده در آن را مشاهده کرد. 

همچنین در معاینات بعدی افزایش آسیب و یا کنترل آن را با اطلاعاتی که از طریق عکسبرداری به پزشک داده میشود را متوجه شد .

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش oct) – PPOCT) سر عصب بینایی تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: