به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر رضا رخشان خوش آمدید

GATT Surgery

این روش نوین عمل جراحی گلوکوم با حداقل تهاجم بوده که جهت گلوکوم زاویه باز استفاده میگردد. در عمل جراحی GATT ( Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy ) که در کودکان و همچنین بزرگسالان استفاده میگرد اساس کار باز کردن راه فضای اتاق قدامی چشم از طریق شبکه ترابکولار به کانال شلم ( کانال خارج کننده مایع از چشم ) میباشد.

در این روش که قرنیه باید شفاف باشد ، برشی کوچک در قرنیه ایجاد شده و با استفاده از لنز مخصوص و میکروسکوپ جراحی با مشاهده زاویه چشم و پیدا کردن شبکه ترابکولار ، یک شکاف کوچک در این شبکه به سمت کانال شلم ایجاد شده و کاتتر مخصوص و یا نخ جراحی با ضخامت مناسب وارد کانال شلم بصورت 360 درجه ( دور تا دور کانال ) کرده و دو سر نخ را به داخل چشم کشیده و راه کانال شلم بصورت 360 درجه به داخل چشم باز میگردد .

با این کار ، جریان خروج مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار داخلی چشم کاهش می یابد . این روش عمل جراحی در گلوکوم زاویه باز باشدت کم تا متوسط قابل انجام می باشد .
در صورتیکه با این عمل به فشار چشم مناسب نرسیدیم ، میتوان اقدام به اعمال جراحی دیگر از قبیل اسکلرکتومی عمیق ، ترابکولکتومی و یا نهایتأ شانت نمود .

 

مشاهده فیلم عمل جراحی GATT توسط دکتر رضا رخشان

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش GATT تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: