به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر رضا رخشان خوش آمدید

کارگذاری i-Stent

تامروزه عملهای جراحی با حـداقل تهاجم Micro Invasive Glaucoma Surgery – MIGS در درمان بیماری گلوکوم ( آب سیاه ) طرفداران بـسیاری دارد. یکی از این روش هـای عـمل جـراحـی،کـارگـذاری i-Stent به داخل شبکه ترابکولار ، شبکه اسفنجی واقع در زاویه چشم که مایع داخل چشم از طریق آن به کانال شلم( کانال خارج کننده مایع از چشم ) راه می یابد ، میباشد .
آی استنت ( i Stent ) یک دستگاه یک میلیمتری میباشد که از جنس تیتانیوم ساخته شده است . این وسیله که به شکل L طراحی شده مجرای داخلی آن باز میباشد و بازوی بلند آن در زاویه چشم در شبکه ترابکولار فرو رفته و در کانال شلم قرار میگیرد و بازوی کوتاه آن داخل فضای اتاق قدامی چشم قرار میگیرد ، از این طریق اتاق قدامی مستقیمأ به کانال شلم متصل میگردد و جریان مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار چشم نیز تا حدودی کاهش می یابد .

istent جراحی چشم

این روش جراحی در گلوکوم زاویه باز با آسیب عصب کم که کاهش فشار زیادی مد نظر نباشد و معمولأ همزمان با عمل جراحی آب مروارید انجام میگردد و باعث کاهش فشار چشم میشود . این وسیله به کمک تزریق کننده مخصوص خودش و با کمک گونیو لنز ( لنزی که میتوان زاویه چشم را مشاهده کرد ) و در پایان عمل جراحی آب مروارید کارگذاشته میشود . در مواردیکه کنترل بیشتر فشار مد نظر باشد میتوان دو و یا سه عدد i Stent نیز کار گذاشت .

 

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش کارگذاری i-Stent تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

کارگذاری i-Stent

تامروزه عملهای جراحی با حـداقل تهاجم Micro Invasive Glaucoma Surgery – MIGS در درمان بیماری گلوکوم ( آب سیاه ) طرفداران بـسیاری دارد. یکی از این روش هـای عـمل جـراحـی،کـارگـذاری i-Stent به داخل شبکه ترابکولار ، شبکه اسفنجی واقع در زاویه چشم که مایع داخل چشم از طریق آن به کانال شلم( کانال خارج کننده مایع از چشم ) راه می یابد ، میباشد .
آی استنت ( i Stent ) یک دستگاه یک میلیمتری میباشد که از جنس تیتانیوم ساخته شده است . این وسیله که به شکل L طراحی شده مجرای داخلی آن باز میباشد و بازوی بلند آن در زاویه چشم در شبکه ترابکولار فرو رفته و در کانال شلم قرار میگیرد و بازوی کوتاه آن داخل فضای اتاق قدامی چشم قرار میگیرد ، از این طریق اتاق قدامی مستقیمأ به کانال شلم متصل میگردد و جریان مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار چشم نیز تا حدودی کاهش می یابد .

istent جراحی چشم

این روش جراحی در گلوکوم زاویه باز با آسیب عصب کم که کاهش فشار زیادی مد نظر نباشد و معمولأ همزمان با عمل جراحی آب مروارید انجام میگردد و باعث کاهش فشار چشم میشود . این وسیله به کمک تزریق کننده مخصوص خودش و با کمک گونیو لنز ( لنزی که میتوان زاویه چشم را مشاهده کرد ) و در پایان عمل جراحی آب مروارید کارگذاشته میشود . در مواردیکه کنترل بیشتر فشار مد نظر باشد میتوان دو و یا سه عدد i Stent نیز کار گذاشت .

 

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش کارگذاری i-Stent تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: