بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس

اسکلرکتومی عمیق

در سالهای اخیر روشهای جراحی مدرن که با حداقل تهاجم باشند در جراحیهای بیماری گلوکوم ( آب سیاه ) بسیار مرسوم شده اند . یکی از این روشهای مدرن ، اسکلرکتومی عمیق ( Deep Sclerectomy ) میباشد . این روش جراحی بطور کلی مشابه ترابکولکتومی میباشد اما در این روش به جای ایجاد دریچه به داخل چشم ، یک غشاء ( پرده ) نازک در محل باقی گذاشته میشود که همین کار جلوی بسیاری از عوارض عمل جراحی را میگیرد .

در عمل جراحی اسکلرکتومی عمیق ، ابتدا ملتحمه چشم کنار زده شده و یک لایه سطحی از صلبیه ( Sclera ) ایجاد میگردد که طول و عرض آن از لایه ایجاد شده در عمل ترابکولکتومی بیشتر بوده اما ضخامت آن کمتر میباشد . سپس یک لایه دیگر از صلبیه چشم در زیر این لایه ایجاد شده و تا کمی پس ازابتدای قرنیه ادامه یافته و لایه ای بسیار نازک در حد فاصل با اتاق قدامی چشم نگه داشته میشود ( Trabeculo-Descemets Membrane )که مایع داخل چشم به راحتی از این غشاء به خارج نشت میکند .

در این مرحله لایه سقف کانال شلم ( مجرای خارج کننده مایع از داخل چشم ) نیز برداشته شده است ، کانال شلم از دو طرف فضای ایجاد شده توسط ژل مخصوص چشمی پر شده ( Viscocanalostomy ) که به باز شدن آن کمک میکند . لایه صلبیه زیرین که ایجاد شده بود در این مرحله جدا شده و خارج میگردد و لایه سطحی صلبیه بر روی محل قرار داده میشود و در پایان ملتحمه چشم در محل اولیه بخیه میگردد . مایع نشت یافته از داخل چشم به مانند عمل ترابکولکتومی در فضای زیر ملتحمه تجمع یافته ( Bleb ) که از نظر ظاهری نیز مشکلی ایجاد نمیکند .

اسکلرکتومی عمیق

این روش جراحی در بیماران گلوکوم زاویه باز که آسیب عصب بینایی آنها در حد متوسط و یا کمتر باشد مناسب میباشد . عوارض این عمل جراحی از عملهای جراحی ترابکولکتومی و شانت چشمی کمتر میباشد . در صورتیکه با این عمل به فشار مناسب داخل چشمی نرسیدیم میتوان بصورت سرپایی و با لیزر یاگ ( Yag Laser Goniopuncture ) ، در غشاء ایجاد شده سوارخ ایجاد کرد تا خروج بیشتر مایع از چشم تسهیل گردد و اگر باز هم اینکار در کنترل و ایجاد فشار مناسب داخل چشمی موفق نبود میتوان اقدام به عمل جراحی ترابکولکتومی و یا کار گذاری شانت چشمی نمود .

با این کار ، جریان خروج مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار داخلی چشم کاهش می یابد . این روش عمل جراحی در گلوکوم زاویه باز باشدت کم تا متوسط قابل انجام می باشد .
در صورتیکه با این عمل به فشار چشم مناسب نرسیدیم ، میتوان اقدام به اعمال جراحی دیگر از قبیل اسکلرکتومی عمیق ، ترابکولکتومی و یا نهایتأ شانت نمود .

 

مشاهده فیلم عمل جراحی اسکلرکتومی عمیق

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش اسکلرکتومی عمیق تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: