به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر رضا رخشان خوش آمدید

اسکلرکتومی عمیق

در سالهای اخیر روشهای جراحی مدرن که با حداقل تهاجم باشند در جراحیهای بیماری گلوکوم ( آب سیاه ) بسیار مرسوم شده اند . یکی از این روشهای مدرن ، اسکلرکتومی عمیق ( Deep Sclerectomy ) میباشد . این روش جراحی بطور کلی مشابه ترابکولکتومی میباشد اما در این روش به جای ایجاد دریچه به داخل چشم ، یک غشاء ( پرده ) نازک در محل باقی گذاشته میشود که همین کار جلوی بسیاری از عوارض عمل جراحی را میگیرد .

در عمل جراحی اسکلرکتومی عمیق ، ابتدا ملتحمه چشم کنار زده شده و یک لایه سطحی از صلبیه ( Sclera ) ایجاد میگردد که طول و عرض آن از لایه ایجاد شده در عمل ترابکولکتومی بیشتر بوده اما ضخامت آن کمتر میباشد . سپس یک لایه دیگر از صلبیه چشم در زیر این لایه ایجاد شده و تا کمی پس ازابتدای قرنیه ادامه یافته و لایه ای بسیار نازک در حد فاصل با اتاق قدامی چشم نگه داشته میشود ( Trabeculo-Descemets Membrane )که مایع داخل چشم به راحتی از این غشاء به خارج نشت میکند .

در این مرحله لایه سقف کانال شلم ( مجرای خارج کننده مایع از داخل چشم ) نیز برداشته شده است ، کانال شلم از دو طرف فضای ایجاد شده توسط ژل مخصوص چشمی پر شده ( Viscocanalostomy ) که به باز شدن آن کمک میکند . لایه صلبیه زیرین که ایجاد شده بود در این مرحله جدا شده و خارج میگردد و لایه سطحی صلبیه بر روی محل قرار داده میشود و در پایان ملتحمه چشم در محل اولیه بخیه میگردد . مایع نشت یافته از داخل چشم به مانند عمل ترابکولکتومی در فضای زیر ملتحمه تجمع یافته ( Bleb ) که از نظر ظاهری نیز مشکلی ایجاد نمیکند .

اسکلرکتومی عمیق

این روش جراحی در بیماران گلوکوم زاویه باز که آسیب عصب بینایی آنها در حد متوسط و یا کمتر باشد مناسب میباشد . عوارض این عمل جراحی از عملهای جراحی ترابکولکتومی و شانت چشمی کمتر میباشد . در صورتیکه با این عمل به فشار مناسب داخل چشمی نرسیدیم میتوان بصورت سرپایی و با لیزر یاگ ( Yag Laser Goniopuncture ) ، در غشاء ایجاد شده سوارخ ایجاد کرد تا خروج بیشتر مایع از چشم تسهیل گردد و اگر باز هم اینکار در کنترل و ایجاد فشار مناسب داخل چشمی موفق نبود میتوان اقدام به عمل جراحی ترابکولکتومی و یا کار گذاری شانت چشمی نمود .

با این کار ، جریان خروج مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار داخلی چشم کاهش می یابد . این روش عمل جراحی در گلوکوم زاویه باز باشدت کم تا متوسط قابل انجام می باشد .
در صورتیکه با این عمل به فشار چشم مناسب نرسیدیم ، میتوان اقدام به اعمال جراحی دیگر از قبیل اسکلرکتومی عمیق ، ترابکولکتومی و یا نهایتأ شانت نمود .

 

مشاهده فیلم عمل جراحی اسکلرکتومی عمیق

جـهت کسب اطلاعات بـیـشـتـر و همـچنین دریافت مشاوره تخصصی در مـورد اسـتفاده از روش اسکلرکتومی عمیق تـوسـط دکـتـر رضا رخشان مـیـتـوانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید: