زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

oct) – PPOCT) سر عصب بینایی

 از OCT برای تشخیص و پیشرفت بیماری آب سیاه نیز به صورت گسترده استفاده میشود. نظر به اینکه در آب سیاه، به علت افزایش فشار چشم، لایه عصبی شبکیه و نیز عصب چشم دچار آسیب و خوردگی میشوند ، oct وجود آسیب و نیز میزان آن را مشخص میکند و ابزاری ارزشمند برای تشخیص زود هنگام، بررسی شدت و سیر بیماری محسوب میشود

در این روش عکسبرداری میتوان عصب بینایی را بطور دقیق در ناحیه سر عصب بینایی که عصب بینایی از چشم خارج میشود، ضخامت فیبرهای عصبی را بررسی کرد و آسیب ایجاد شده در آن را مشاهده کرد و همچنین در معاینات بعدی افزایش آسیب و یا کنترل آن را با اطلاعاتی که از طریق عکسبرداری به پزشک داده میشود را متوجه شد .