زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

oct) – GCL + IPL OCT) لایه ای شبکیه

در این روش عکسبرداری که جهت بررسی بیماری گلوکوم استفاده دارد ، لایه سلولهای عصبی که رشته نهایی عصب بینایی را تشکیل میدهد و در قسمت داخلی شبکیه قرار گرفته است مورد بررسی ضخامت قرار گرفته و در بعضی شرایط خاص کمک بسیار مهمی در تشخیص پیشرفت و یا کنترل گلوکوم به همراه تصویر برداری سر عصب بیناییی و تست میدان دید ، به پزشک خواهد کرد .