زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

OCT عصب بینایی

 از OCT برای تشخیص و پیشرفت بیماری آب سیاه نیز به صورت گسترده استفاده میشود. نظر به اینکه در آب سیاه، به علت افزایش فشار چشم، لایه عصبی شبکیه و نیز عصب چشم دچار آسیب و خوردگی میشوند ، oct وجود آسیب و نیز میزان آن را مشخص میکند و ابزاری ارزشمند برای تشخیص زود هنگام، بررسی شدت و سیر بیماری محسوب میشود

در این روش عکسبرداری میتوان عصب بینایی را بطور دقیق در تمام نقاط بررسی کرد و آسیب ایجاد شده در آن را مشاهده کرد و همچنین در معاینات بعدی افزایش آسیب و یا کنترل آن را با اطلاعاتی که از طریق عکسبرداری به پزشک داده میشود را متوجه شد .