زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

Yag Laser Goniopuncture

کنترل فشار داخل چشم بعد از عمل ترابکولکتومی ( Trabeculectomy ) از طریق دریچه ایجاد شده در اسکلرا ( صلبیه چشم ) که کمک به خروج مایع از چشم و در عمل جراحی اسکلرکتومی عمیق ( Deep Sclerectomy ) از طریق غشاء ( پرده ) بسیار نازک نگه داشته شده در قرنیه و اسکلرا ( Trabeculo-Descemets membrane ) که کمک به نشت مایع از چشم به خارج میکند ، انجام میشود.

Yag Laser Goniopuncture

حال با گذشت زمان ممکن است سوراخ ایجاد شده در ترابکولکتومی بسته شود و یا غشاء ایجاد شده در عمل اسکلرکتومی عمیق به دلیل فیبروز و واکنش بدن ضخیم گردد و یا اینکه نشت مایع از این پرده به اندازه کافی نباشد ، در این شرایط میتوان با کمک لیزر یاگ ( Yag Laser ) و گونیو لنز ( لنزی که با کمک آن زاویه چشم معاینه میگردد ) ، این مشکل راحل کرد و با کمک لیزر سوراخ بسته شده و یا غشاء ضخیم شده را باز کرد و جریان خروج مایع را برقرار کرد.
این روش لیزر بصورت سرپایی و در مطب قابل انجام میباشد . ابتدا با قطره بی حسی چشم بیمار بی حس شده و با تاباندن لیزر به مقدار مناسب به محل مناسب ، این کار انجام میگردد.