زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

GATT Surgery

این روش نوین عمل جراحی گلوکوم با حداقل تهاجم بوده که جهت گلوکوم زاویه باز استفاده میگردد. در عمل جراحی GATT ( Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy ) که در کودکان و همچنین بزرگسالان استفاده میگرد اساس کار باز کردن راه فضای اتاق قدامی چشم از طریق شبکه ترابکولار به کانال شلم ( کانال خارج کننده مایع از چشم ) میباشد.

 


در این روش که قرنیه باید شفاف باشد ، برشی کوچک در قرنیه ایجاد شده و با استفاده از لنز مخصوص و میکروسکوپ جراحی با مشاهده زاویه چشم و پیدا کردن شبکه ترابکولار ، یک شکاف کوچک در این شبکه به سمت کانال شلم ایجاد شده و کاتتر مخصوص و یا نخ جراحی با ضخامت مناسب وارد کانال شلم بصورت 360 درجه ( دور تا دور کانال ) کرده و دو سر نخ را به داخل چشم کشیده و راه کانال شلم بصورت 360 درجه به داخل چشم باز میگردد .

با این کار ، جریان خروج مایع از اتاق قدامی به کانال شلم تسهیل یافته و فشار داخلی چشم کاهش می یابد . این روش عمل جراحی در گلوکوم زاویه باز باشدت کم تا متوسط قابل انجام می باشد .
در صورتیکه با این عمل به فشار چشم مناسب نرسیدیم ، میتوان اقدام به اعمال جراحی دیگر از قبیل اسکلرکتومی عمیق ، ترابکولکتومی و یا نهایتأ شانت نمود .