زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

شیراز، بلوار زند،نبش خیابان صورتگر،ساختمان کیمیا،طبقه دوم، واحد4

07132362118 — 07132362119

ساعت کاری 15:00 – 22:00

کلینیک چشم پزشکی و جراحی دکتر رخشان

عمل جراحی لنزکتومی نوزادان

آب مروارید نوزادی بیماری است که نوزاد در ابتدای تولد مبتلا به کدورت عدسی چشم میباشد . علت این کدورت ، بیماریها و آسیبهای هنگام بارداری ، عفونتهای دوران بارداری ، بیماریهای متابولیک نوزاد ، ناهنجاریهای تکاملی و علل ناشناخته دیگر میباشد.
موضوع مهم در آب مروارید نوزادی تشخیص به موقع و درمان آن میباشد . اگر به موقع تشخیص و درمان در آن انجام نشود باعث آسیبهای غیر قابل برگشت به بینایی و تنبلی چشم میگردد . در بدو تولد نوزاد توسط متخصص اطفال معاینه میگردد ، مناسب هست که طی دوماه اول تولد نوزاد توسط چشم پزشک نیز معاینه گردد.

درمان کدورت عدسی نوزادان جراحی بوده که بروش لنزکتومی انجام میگردد . در این روش برشی کوچک در قرنیه بیمار ایجاد شده و با توجه به اینکه عدسی نوزاد نرم میباشد به راحتی به روش آسپیراسیون لنز خارج میگردد. در جراحی آب مروارید نوزادان کپسول خلفی نیز جهت پیشگیری کدورت بعدی باز میگردد . در نوزادان لنز داخل چشمی در این مرحله کار گذاشته نمیشود و بعد از عمل جراحی جهت پیشگیری از تنبلی چشم جهت نوزاد عینک تجویز میگردد ، کارگذاری لنز داخل چشمی معمولأ پس از دو سالگی انجام میگردد .